‘Türkiye enerji üssü’ için dev adım! TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, birçok konuda değişiklikler içeren yasayı kabul etti. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME

Depremden etkilenen 11 ildeki il özel idareleri, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.

YEŞİL SANAYİ BÖLGELERİ

“Yeşil Organize Sanayi Bölgesi” tanımlanacak, belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.

BOTAŞ’A YENİ DÜZEN

Türkiye’nin enerji üssü haline gelmesi için BOTAŞ’ın yapısı değiştirilecek. Yeni birim ve şirketler kurabilecek.

BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair konular Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.

ÖZEL SEKTÖR DOĞALGAZ İTHAL EDECEK

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak.

MADDİ TEMİNATLAR

İthalat veya ihracat faaliyeti yapan tüzel kişilerden arz güvenliği kapsamında alınacak maddi teminatlar ile rekabetin teminine ilişkin konular bakanlık görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecek.

DOĞALGAZ TARİFELERİ

İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacak.

ELEKTRİKLİ OTO İÇİN ÖNLEM

Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, burada yüzde 10’un üzerinde payı olanlar lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak.

KAYNAK: SABAH

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir